VISI DAN MISI KEEMPAT CALON KEPALA DESA KEPEK 2019

immawan, 20 Oktober 2019 10:09:13 WIB

SIDASAMEKTA KEPEK - Waktu pemilihan Kepala Desa Kepek 2019 mulai mendekati hari pelaksanaannya. Berdasarkan informasi yang didapat dari Panitia Pilkades Desa Kepek 2019, pemilihan Kepala Desa Kepek akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 23 November 2019. Untuk tempatnya akan dilaksanakan di 10 TPS dengan masing-masing TPS akan dilaksanakan di masing-masing Balai Padukuhan se Desa Kepek Wonosari.

Artikel Terkini

 • INILAH SUSUNAN KABINET INDONESIA MAJU 2019-2024

  23 Oktober 2019 16:52:21 WIB immawan
  INILAH SUSUNAN KABINET INDONESIA MAJU 2019-2024
  SIDASAMEKTA KEPEK - Presiden Jokowi Widodo mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Pengumuman dan perkenalan para calon menteri dilakukan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin sambil duduk santai di tangga istana. ... ..selengkapnya

 • LURAH S. HADI SUDARMO PERINTIS BALAI DESA KEPEK BERDIRI

  23 Oktober 2019 16:08:02 WIB immawan
  LURAH S. HADI SUDARMO PERINTIS BALAI DESA KEPEK BERDIRI
  SIDASAMEKTA KEPEK - Panjenenganipun nggadahi gagasan mbangun  Balai Desa kagem pusat Peprentahan wonten Ing Desa Kepek. Pramila saksampunipun pirembakan kalian sedoyo perangkatipun lan tokoh masyarakat. Tahun 1973 pembangunan Balai Desa Kepek kawiwitan. Elokipun wekdal semanten, Panjenenga... ..selengkapnya

 • H. PRAJOGA LURAH KAPISAN DIPILIH WARGA KEPEK LANGSUNG

  23 Oktober 2019 16:02:37 WIB immawan
  H. PRAJOGA LURAH KAPISAN DIPILIH WARGA KEPEK LANGSUNG
  SIDASAMEKTA KEPEK - Bapak H. Prajoga mujudaken Lurah Desa Kepek ingkang sepindah, ingkang dipun pilih secara langsung warga masyarakat.  Tata cara pemilihanipun taksih ngginaaken tanda gambar hasil bumi. Panjenenganipun dipun lantik nalika  tanggal 1 September 1988, lan nyepeng panguwaos m... ..selengkapnya

 • KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 04)

  23 Oktober 2019 15:37:58 WIB immawan
  KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 04)
  SIDASAMEKTA KEPEK - Moncering Bangsa menika menawi kita tansah nguri-uri budaya luhur. Tetembungan menika jumbuh kalian kawontenan ing Desa Kepek.  Desa Kepek minangka  Desa Budaya tansah mbudidaya nglestantunaken kabudayan jawi ingkang  wonten, sae menika babagan basa, aksara, adat l... ..selengkapnya

 • KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 03)

  23 Oktober 2019 15:32:55 WIB immawan
  KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 03)
  SIDASAMEKTA KEPEK - Kejawi Kampung Tahu ing Padukuhan Sumbermulyo Kelurahan Kepekmsentra industri bakpia lan kelompok kerajinan batik, taksih kathah potensi potensi ekonomi ing tlatah Desa Kepek. Kanti wontenipun sekolah–sekolah saha perkantoran ing tlatah Desa Kepek, mbikak peluang usaha kage... ..selengkapnya

 • KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 02)

  23 Oktober 2019 15:27:03 WIB immawan
  KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 02)
  SIDASAMEKTA KEPEK - Potensi Sumber Daya Manusia: Sedaya ngakeni bilih Desa Kepek nggadahi potensi sumber daya manusia ingkang mumpuni kagem kemajenganing desa.  Sakwetawis kathah priyagung luhur  ingkang nggadahi panguwaos, sae ingkang wonten ing wilayah saha OPD Kabupaten Gunungkidul, ing... ..selengkapnya

 • KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 01)

  23 Oktober 2019 15:22:18 WIB immawan
  KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 01)
  “Ojo ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan kemareman” (Sunan Kali jaga) SIDASAMEKTA KEPEK - Desa Kepek ingkang sakwetawis nggadahi manekawarna potensi soho SDM ingkang mumpuni, sae menika potensi pendidikan, potensi sosial kemasyarakatan, potensi ekonomi produktif saha potensi b... ..selengkapnya

 • PERAN LURAH KEPEK SASTRO HARTOYO

  22 Oktober 2019 13:21:14 WIB immawan
  PERAN LURAH KEPEK SASTRO HARTOYO
  SIDASAMEKTA KEPEK - Lurah Kepek Sastro Hartoyo mimpin Desa Kepek saking tahun 1941 dumugi 1953. Sastro Hartoyo mimpin Desa Kepek nalikaning pas jaman perang Kemerdekaan ngantos sakbibaripun Kemerdekaan. Wekdal semanten panjeneganipun saget pun wastani gesang secara gerilya, jalaran kathah para Lurah... ..selengkapnya

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa

Fanspage FB

Lokasi Kepek

tampilkan dalam peta lebih besar