ADEGING DESA KEPEK (PART 03)

immawan 04 November 2019 08:50:59 WIB

SIDASAMEKTA KEPEK - Miturut sakwetawis  piantun petilasanipun utawi papan mukswanipun Mbah Kadud meniko wonten ing wit ringin kidul pasar wonosari / Ringinsari, lajeng Kyai Gadungmlati wonten ing Gadungmlaten, Kyai Kabuk wonten  wit Ringin ageng ing Desa Kepek.

Tahun 1964 wit ringin kolo wau pun bongkar, jalaran margi ageng ing mriku asring kedadosan kecelakaan. Tenaga kangge mbongkar dipun pendhetaken para narapidana ingkang dipun sepuhi dening Bapak Muhamad Dasuki piyambak kabiyantu kadang anemipun Bapak Suharjo lan Bapak Mangunsuwito. Kepara saksampunipun rampit anggenipun mbongkar, panjenenganipun Bapak Suharjo yasa dalem lan lenggah wonten ing papan menika.

Nalika bongkar wit ringin wau, wonten kedadeyan menawi dipun nalar mboten bade gathuk. Narapidana ingkang makarya wau ngalami kedadosan ingkang nyleneh, awit engkang tiga, tutuk utawi cangkemipun dados menceng, lajeng engkang setunggal lumpuh utawi mboten saget ngadek lan ingkang setunggal malih menika  noleh terus utawi tengeng. Ewa semanten mboten wonten kurban jiwa lan sedayanipun saget wilujeng.

>>> Lanjut ke Part 04 >>>

Pilihan
Adeging Desa Kepek: Part 01 | Part 02 | Part 04

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa

Fanspage FB

Lokasi Kepek

tampilkan dalam peta lebih besar