KEPEK HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (PART 02)

immawan 23 Oktober 2019 15:27:03 WIB

SIDASAMEKTA KEPEK - Potensi Sumber Daya Manusia: Sedaya ngakeni bilih Desa Kepek nggadahi potensi sumber daya manusia ingkang mumpuni kagem kemajenganing desa.  Sakwetawis kathah priyagung luhur  ingkang nggadahi panguwaos, sae ingkang wonten ing wilayah saha OPD Kabupaten Gunungkidul, ingkang sedayanipun sumadyo ngorbanaken wekdal, penggalih, tenaga saha bea kagem Desa Kepek. Sedayanipun menawi sampun kempal manunggal mboten mbenten mbentenaken ing antawis priyagung luhur saha warga umumipun, wontenipun namung warga masyarakat Desa Kepek.

Potensi Pendidikan:
Desa Kepek nggadahi potensi Pendidiakan ingkang luar biasa. Wiwit saking PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA  saha Perguruan Tinggi sedaya wonten ing Desa Kepek.  Sedaya  wau ndadosaken tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Kepek langkung inggil. Kepara mboten wonten warga ingkang mboten saget maca lan nulis, utawi pun wastani Desa Kepek bebas 3 B (buta aksara, buta angka, buta bahasa). Kawontenan warga masyarakat ingkang berpendidikan menika temtunipun nggampilaken pemerintah desa anggenipun mbiwaraaken menapa ingkang dados visi, misi saha program Pemerintah Desa, lan  temtunipun saget ngemutaken dumateng Pemerintah Desa mbok bilih wonten klentuning lampah.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Terjemahan

Polling Web Kepek

Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Sangat memuaskan, Lanjutkan
Memuaskan Saja
Memuaskan, Tingkatkan
Tidak Memuaskan
Create free online surveys

wa

Fanspage FB

Lokasi Kepek

tampilkan dalam peta lebih besar